2013. október 17., csütörtök

Október 17. - Gárdonyi Géza emléknap!


Az idei esztendőben ünnepeljük az Egri csillagok - mely méltán nyerte el a Nagy Könyv címet - és más remekművek szerzője születésének 150. évfordulóját.

Ma, október 17-én pedig az Egri vár védői előtt tisztelgünk, akik 1552-ben, ezen a napon arattak dicsőséges győzelmet a török felett. 
Gárdonyi Géza regénye a mai napig időszerű üzenetet hordoz; követendő példát mutat hazafiasságból és hazaszeretetből.
Ezért az Országgyűlés az idei évtől október 17-ét Gárdonyi Géza emléknappá nyilvánította.


A visszahúzódó, befelé forduló, ellentmondásokkal teli ember életéről alább olvashatsz egy rövid összefoglalót. 


Gárdonyi Géza,
eredeti neve Ziegler Géza. (Gárdony-Agárdpuszta 1863. augusztus  3.  Eger, 1922. október 30.)
Író, költő, drámaíró, újságíró, pedagógus, a Magyar Tudományos Akadémia  tiszteletbeli tagja. 
Írói nevét születési anyakönyvezési helyszíne, Gárdony után választotta.
Gárdonyi sokat vándorolt életében. Szeretett kiballagni Eger „kőszénszagú” pályaudvarára, s fölszállt az első induló vonatra. A bor című színművét úgy írta meg két hét alatt, hogy vonatról vonatra szállt. Míg szaporodtak a betűk a kéziratban, ő észrevétlen beutazta fél Magyarországot. 
A személye köré fonódó legenda közvetlenül Egerbe költözése után, még életében kialakult. Kortársai „egri remetének” vagy egyik regényének címe után „láthatatlan embernek” nevezték, mivel a társasági életet nem kedvelte, de barátait szívesen fogadta otthonában.  Könyvekkel, rövid szárú csibukokkal és hosszú szárú tajtékpipákkal zsúfolt, ablaktáblás és bőrrel párnázott ajtajú, teremnyi nagyságú dolgozószobájába nem szűrődött be a külvilág látványa és zaja, a napfény csak a tetőbe vágott ablakokon keresztül talált utat a „remetelakba”.
Leghíresebb történelmi tárgyú regényét, az Egri csillagokat a Pesti Hírlap című folyóirat 1899 karácsonyán kezdte közölni folytatásokban. Könyv formában, 1901-ben jelent meg. Eddig 19 idegen nyelven megjelent művet az író születésének 150. évfordulója alkalmából török nyelvre is lefordították.
A történelmi regény a korabeli történeti szakirodalom elmélyült tanulmányozása, komoly levéltári kutatómunka és hathetes konstantinápolyi tanulmányút alapján született meg. Hiteles képet ad a várvédő harcok idejéről. Főhősének Bornemissza Gergelynek az életútja bővelkedik izgalmas kalandokban. Bátor, leleményes katonaként veszi ki részét a küzdelmekben a törökök felett diadalmaskodó várvédők között.
Gárdonyi sokféle műfajban írt és sok mindennel foglakozott. Például: festett, hegedűn játszott, növényeket gyűjtött, botanikus kertet hozott létre.

A gyerekeknek írt meséi közül könyvtárunkban is megtalálható néhány.
Az alább olvasható idézet is egyik gyerekeknek szóló könyvéből való.
„Volt nagyapónak egy sima szőrű, magas tetejű, fekete kalapja. Sokszor meséltek arról. Azt mondták, hogy aki azt a kalapot fejére teszi mindent, tud.
Lám, nagyapó is milyen okos, mindenhez ért: tud olvasni az újságból, szépen szóló fűzfa sípot farag,malmot csinál papirosból, sőt azt is meg tudja mondani, hogy hányat mutat az óra.
És mindez a sok tudomány tudjátok-e, hol van?
A nagy fekete kalapban.”

Keressétek meg a történet befejezését!

 Könyvtárunkban megtalálható könyvei: 

  • Gárdonyi Géza: Nagyapó meséi                          Excalibur Könyvkiadó, Bp.2001. 
  • Gárdonyi Géza: A mindentudó kalap                 Excalibur Kiadó, Bp. 2000. 
  • Gárdonyi Géza: Nevetőkönyv                         Móra Könyvkiadó, Bp. 1993. 
  • Állatmesék gyerekeknek: Gárdonyi Géza válogatott meséi   Puedlo Kiadó, Nagykovácsi. 2004. 
  • Gárdonyi Géza: Egri csillagok                           Holló Könyvkiadó, Kaposvár, 1999. 
  • Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember                          Kossuth Könyvkiadó, Bp. 2006. 
  • Gárdonyi Géza: Ida regénye                           Kossuth Könyvkiadó, Bp.2007. 


Aki többet szeretne megtudni Gárdonyi Géza íróról, és műveiről jöjjön fel a könyvtárba és oldja meg a verseny feladatait!


                            

Nincsenek megjegyzések: