2012. január 26., csütörtök

Szülőknek és érdeklődő diákoknak!
Olvasáskutatók, pedagógusok és laikusok számára is fontos, érdekes tanulmányt olvashatunk Gyarmathy Éva pszichológustól, Ki van kulturális lemaradásban? címmel.
A cikk többek között a digitális kor gyermekeinek kulturális különbözőségét, gondolkodásuk „másságát” mutatja be pontosan, tényszerűen, szemléletes példákkal.
Az írás alapja lehet azoknak a változ(tat)ásoknak, szemléletváltásnak, melyek szükségesek a ma diákjainak oktatásában.
A teljes tanulmány itt olvasható: http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=1018


Forrás:HunRA-Magyar Olvasástársaság

2012. január 24., kedd

A mesék állatai - JÁTÉK - január
Januártól minden hónapban egy állatról olvashattok mesét, itt a blogon. (Ebben a hónapban például a sárkányról) A történet után pedig egy-egy feladatot találtok, amit ha elkészítetek vagy megoldotok, hozzatok fel a könyvtárba! A legszebb, legjobb, legügyesebb megoldásokat mesés jutalomban részesítjük! Miért sárkány a január?
A magyar mitológiában a világ teremtése, megújulása mind sárkánytörténet. Komjáthy István: Mondák könyve c. kötetében olvashatjuk ezeket a történeteket: A nap és a hold elrablása, Magyar vízözön monda, vagy:

A Balaton keletkezése

Valamikor réges régen, egy hatalmas sárkány, akinek huszonnégy feje volt. Mind a huszonnégyfejéből lángcsóvák csaptak ki, ha nem kapta meg napi táplálékát: huszonnégy gyönyörű lányt. Egy napon aztán a környék legerősebb legényének, Balatonnak a mátkájára került sor: Nem, a mátkámat nem adom a szörnyetegnek, megvédem tőle az életem árán is! Eltelt egy nap, eltelt kettő, három, a lány csak nem érkezett, és ezért az egész vidék zengett a sárkány üvöltésétől, beleremegtek a Bakony összes fái is. A tizenharmadik napon aztán a förtelmes állat tüzet okádva kitört barlangjából, és a földet kaparta. Szempillantás alatt hatalmas meder keletkezett, melyből forrás tört fel. Másnapra a hegyek aljában kis tavacska kéklett. A megdühödött sárkány követelte Balaton mátkáját. A legény elbúcsúzott mátkájától, mind két kezébe szablyát fogott, csónakba ült és átevezett a sárkányhoz: Ha közelembe jössz, az életeddel fizetsz, Balaton! De a vitéz nem fordult vissza, és hamarosan ádáz küzdelem kezdődött. Hulltak a sárkányfejek, nagyot csobbant tőlük a víz, de a maradék fejek lángnyelvei mindig jobban égették az ifjú testét. Az utolsó levágott fejjel együtt Balaton is holtan zuhant a habokba. Az emberek egyik szeme nevetett, mert megszabadultak a zsarnoktól, a másik szemük sírt, mert elvesztették a hőst, és az ő tiszteletére elnevezték a tavat Balatonnak. A leány mátkája elvesztése miatt kedvese után ugrott. Most is a tó mélyén fekszenek csendesen, örök nyugalomban.

Feladat: Készítsétek el saját sárkányos címereteket, mely megvédhet minden bajtól! (Remek kellék farsangra!)

Határidő: 2012. február 10. péntek

Olvass még sárkányos meséket a könyvtárban:

Benedek Elek: Piros mesekönyv
Benedek Elek legszebb meséi
Csukás István: Süsü a sárkány
Tölgyfa vitéz
Kígyómenyasszony
Kamarás István: Sárkányos mese igazából
Kormos István: Égig érő fa
Sárkányos magyar népmesék
Cseh Katalin: Sárkánykórus (gyermekversek)

2012. január 19., csütörtök

Jégen járó január


Január az év első, 31 napos hónapja a Gergely-naptárban. Nevét Janusról kapta, aki a kapuk és átjárók római istene volt, az ókori római mitológiában. A 18. századi nyelvújítok szerint a január: zúzoros. A népi kalendárium Boldogasszony havának nevezi.

2012. január 13., péntek

Márai Sándor így ír a babonákról, a péntekről és a 13-ról"Nem szabad babonákkal élni. A pénteket, a tizenhármat, a szemmelverést, a számok és jelek vajákos magyarázatát a gnosztikusok hozták világunkba, a korai kereszténység Rómájába tóduló, gyülevész és zagyva szekták, szíriaiak és alexandriai csepűrágók, kancsi szövegmagyarázók, habzó szájú és sunyi rajongók.
A fiatal kereszténységnek nem volt még ereje, hogy megverje azokat, akik szemmel vernek, a péntekre ezt mondja: "Egy nap", a tizenháromra: "Egy szám, mint a többi." Zavaros és erjedő idő volt ez.
A sztoikusok már nem parancsoltak Rómában, a keresztények még nem uralkodtak. Az ember elhagyatva állt szemközt természetével és a természettel. Félt, szűkölt, babonáskodott és varázsolt. Ember vagy, hited van, tudod, hogy rend van a tünemények mögött, felsőbb értelem. Vesd meg a babonákat.
De tudjad azt is, hogy értelmed és hited büszke öntudata nem fegyelmezi és félelmíti a világ titkosabb erőit, melyek születésedtől halálodig lopakodnak és settenkednek körülötted.
A baleset, a számok összejátéka, a nagy számok törvénye, a föld, a lég, a sugarak érthetetlen szándékai és tervei, mindez beláthatatlan. Valamilyen kevés alázatot és remegést azért megőrizhetsz szívedben.
A világ nemcsak fényes és sötét, nem; a világ zavaros is. Nemcsak sugár, fény és hő van; démonok is vannak. (Goethe hitt a démonokban.) A világ nemcsak értelmes és következetes; valahol bujkál a tüneményekben a varázs is.
Nem szabad babonásnak lenned, mert ez nem illik emberhez. De nem szabad teljesen megvetni a babonákat, mert ez emberfölötti, illetlen gőg. Inkább csak szelíd gúnnyal kell bánni babonáinkkal, mint aki mosolyog - de kissé fél is."

2012. január 3., kedd

120 éve született a Gyűrűk Ura írójaSzázhúsz éve, 1892. január 3-án született a dél-afrikai Oranje szabadállam fővárosában, Bloedfonteinben J. R. R. (John Ronald Reuel) Tolkien, A Gyűrűk Ura című regény szerzője, nem mellesleg a legkiválóbb angol nyelvészek egyike.Tolkien az oxfordi egyetemen az óangol nyelvvel foglalkozott. Később megismerkedett a kihalt gót nyelvvel is, s nekifogott egy "új" ősgermán nyelv kialakításának, amely elképzelései szerint egyesíti a szépséget és a jelentést. Idővel felhagyott az újgóttal kapcsolatos munkájával és új nyelvet kezdett alkotni - ebből fejlődött ki később a quenya, a tündenyelv. Élete során összesen tizenöt mesterséges nyelvet hozott létre, s tucatnyi valóban létező nyelven beszélt folyékonyan.
Gyermekeinek mesélte először Zsákos Bilbó, a félénk hobbit történetét, s mivel sikert aratott velük, 1930-tól lejegyezte azokat.


Tolkien új világot teremtett, Középfölde földrajzát, nyelvét, irodalmát, történelmét, mitológiáját, sőt még élővilágát is aprólékosan kidolgozta.


Peter Jackson készített a trilógiából filmet, mely 17 Oscar-díjat kapott.

(MTI)

2012. január 1., vasárnap

A hét idézete„Kívül, belül maradjon
Békében az ország;
A vásárra menőket
Sehol ki ne fosszák.
Béke legyen a háznál
És a szívredőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez új esztendőben.”
(Arany János. Alkalmi vers – részlet)

Havat fúvó február

Február az év második hónapja a Gergely-naptárban. Az egyetlen hónap amelyik 28 napos, minden 4. évben - szökőévben - 29 napos. Többször fordult elő a történelemben , február 30-a. A 18.századi nyelvújítók szerint a február: enyheges. A népi kalendárium Bőjtelő havának nevezi.

A hónap latin neve, Februarius a klasszikus szerzők szerint a szabin februm, „tisztulás” szóból ered. Való igaz, a február már az antik Rómában is a decemberi, januári vígságra következő testi-lelki purgálás idejének számított. Februa, azaz „Engesztelő” volt Mars isten anyjának, Junónak egyik mellékneve. Ahogy Februa adott életet Marsnak, úgy ad helyt február Mars havának, márciusnak.