2019. április 29., hétfő

Tankönyvellátás a 2019/2020-as tanévben

A Kormány határozata értelmében a térítésmentes tankönyvellátás a 2019/2020-as tanévben is kiterjed az 1-9. évfolyam valamennyi tanulójára.

A 10-12. évfolyam tanulói közül továbbra is a normatív támogatásra jogosultak, valamint a nemzetiségi és gyógypedagógiai nevelés-oktatásban résztvevők részesülnek ingyenes tankönyvellátásban.

A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához továbbra is szükséges a megfelelő okiratok bemutatása:
családi pótlék folyósításáról szóló igazolás,
szakorvosi igazolás,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló önkormányzati határozat,
gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett tanuló esetén a gondozási helyet biztosító intézmény vezetője által a tankönyvrendelet 11. melléklete szerint kiállított igazolás,
valamint az „Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz” nyomtatvány kitöltése.

Az igazolás csak akkor elfogadható, ha 2019. október 1-jei hatállyal érvényes.

Az igazolásokat legkésőbb 2019. október 1-ig be kell mutatni. Aki október 1-ig nem mutatja be az igazolásokat, annak október 5-ig ki kell fizetnie a tankönyveket.

Az államilag ingyenes tankönyvek tartós tankönyvként kezelendők, tehát azokat az iskolai könyvtár állományába kell venni és a tanulók kötelesek legkésőbb az utolsó tanítási napon visszaszolgáltatni az iskola könyvtárának olyan állapotban, hogy a következő tanévben újra kioszthatók legyenek.

Ez alól valamennyi évfolyamon kivételt képeznek a munkafüzetek és a munkatankönyvek, valamint az 1. és 2. évfolyam összes tankönyve. Ezen évfolyam tanulói minden évben új tankönyvet kapnak.

Ezért a tankönyvekbe beleírni, aláhúzni, szöveget kiemelni nem szabad! 
A megrongált, következő tanévben nem kiadható tankönyv helyett a károkozónak új tankönyvet kell vásárolni és a könyvtárnak azt kell leadnia.

Aki szeretné, hogy gyermeke saját tankönyvből tanulhasson, egyénileg megvásárolhatja a:

webshop.kello.hu oldalon megrendelve

Kódex Tankönyvcentrumban
       1054 Budapest
       Honvéd u. 5.

Tudás Könyvkuckóban
       Érd
       Budai út 20.

2019. április 11., csütörtök

A magyar költészet napja

Április 11-én, József Attila születésnapján ünnepeljük a magyar költészet napját. Hallgassátok szeretettel egyik versét Sebő Ferenc megzenésítésében.